Energia chemiczna, zawarta w dostarczonym do spalania gazie, jest identyczna zarówno dla kotłów kondensacyjnych, jak i atmosfery-cznych, jednak to kotły konden-sacyjne wykorzystują dodatkowe ciepło, odbierając je ze spalin. Ciepło to zawarte jest w parze wodnej, będącej produktem spalania gazu, a powstającej w wyniku reakcji chemicznej łączenia wodoru (jako składnika gazu) z tlenem, którego mamy blisko 21% w powietrzu.

Po spaleniu 1 m? gazu ziemnego (E) powstaje 2 m? pary wodnej, która po skondensowaniu, czyli odebraniu jej ciepła, daje 1,6 litra wody (kondensatu).

Strona www.mcr24.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij